Znów się kręci

Kazimierz jest bardzo filmowy. I fotogeniczny. Wielokrotnie był planem pracy filmowców. W tym roku kręcono już w Miasteczku Koronę Królów…

Adam M. w Kazimierzu

Adam Mickiewicz, wieszcz. Upamiętniony jako patron niezliczonej liczby ulic i szkół. Zerka na nas z cokołów pomników w Warszawie, Krakowie…

Odwiedź nas na Facebook2k