Wybory samorządowe’24: Mariusz Płoszaj – Mazurek

7 kwietnia spotkamy się przy urnach podczas wyborów samorządowych. Każdy w swoim regionie. Jakiego burmistrza wybiorą na nową kadencję kazimierzacy?

Przedstawiamy sylwetki trzech kandydatów na to stanowisko. Każdemu zadaliśmy te same pytania zredagowane z pomocą mieszkańców Miasteczka. Sprawdźmy, co odpowiedzieli. Dziś – Mariusz Płoszaj – Mazurek, którego kazimierzacy pamiętają jako poprzedniego dyrektora Kazimierskiego Ośrodka Kultury, Promocji i Turystyki.

Dlaczego zdecydował się Pan kandydować na stanowisko Burmistrza Kazimierza Dolnego? Jaka jest Pana wizja rozwoju Kazimierza na nową kadencję?

Mariusz Płoszaj – Mazurek – Zdecydowałem się startować w wyborach na Burmistrza Kazimierza Dolnego …bo teraz jest ten odpowiedni czas – zebrałem zarówno doświadczenie w zarządzaniu jako wieloletni dyrektor instytucji kultury w Kazimierzu Dolnym i Podkowie Leśnej, jak i w różnych obszarach, takich jak projektowanie i reklama (agencje reklamowe), edukacja (praca jako nauczyciel), media (praca w telewizji Polsat), które mogą pomóc w ewentualnym zarządzaniu miastem! Połączenie wykształcenia artystycznego z ekonomią może przynieść wartość dodaną dla gminy tak niezwykłej jak Kazimierz Dolny. Zdaję sobie sprawę z tych zagadnień, których nie udało mi się rozwiązać jako dyrektor domu kultury. Uważam, że należy znaczne siły poświęcić dla rozwoju lokalnej społeczności oraz realizacji potrzeb mieszkańców! Mam oczywiście konkretną wizję dotyczącą rozwoju Kazimierza Dolnego, opartą na pomysłach, takich jak poprawa infrastruktury, rozwój edukacji czy wsparcie dla lokalnych przedsiębiorców. Celem jest stworzenie bardziej atrakcyjnego i zrównoważonego środowiska życia dla mieszkańców oraz promocja gminy na szerszym planie. Pragnę wprowadzić pozytywne zmiany w administracji gminy, takie jak zwiększenie przejrzystości działań urzędu, efektywniejsze wykorzystanie środków publicznych i budowanie zaufania pomiędzy władzami lokalnymi a społecznością.

Myślę, że praca na rzecz dobra wspólnego nie jest tylko sloganem politycznym. Mam nadzieję wyciągnąć wnioski z działań byłych włodarzy gminy, ale jednocześnie skorzystać z ich najlepszych doświadczeń.
Chcę oddać głos mieszkańcom, stając się ich głosem oraz reprezentując ich interesy na szczeblu samorządowym. Ważne jest prowadzenie dialogu z mieszkańcami miasta, słuchanie ich potrzeb i uwzględnianie ich opinii przy podejmowaniu decyzji. Burmistrz powinien również działać transparentnie i otwarcie informować o działaniach podejmowanych w mieście.

Czy ma Pan przygotowaną strategię pozyskiwania środków unijnych?

Mariusz Płoszaj – Mazurek – Aby przygotować strategię pozyskiwania środków unijnych po pierwsze przeanalizuję, jak obecnie przebiega proces pozyskiwania środków na rozwój gminy, należy kontynuować rozpoczęte pozytywne działania – należy odbyć szereg konsultacji z ekspertami ds. funduszy europejskich (konsultacje na temat dostępności funduszy z KPO, Funduszy Europejskich dla Polski Wschodniej 2021-2027, konsultacje z instytucjami wsparcia dla samorządów terytorialnych, analizy narzędzi i programów: np. MFiPR – poradnik dla lokalnych samorządów, który ma ułatwić opracowanie strategii rozwoju gminy, czy programy z KPOŚK – np. „Zrównoważona gospodarka wodno-ściekowa w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych”)!

Urząd powinien zatrudnić lub wykształcić 1-2 pracowników odpowiedzialnych za pozyskiwanie funduszy zewnętrznych!

Przede wszystkim muszą zostać zidentyfikowane priorytetowe obszary rozwoju: przeprowadzona będzie analiza potrzeb gminy i określone obszary, które najbardziej wymagają inwestycji i wsparcia finansowego. Zostaną określone dostępne źródła finansowania: zbadane różne programy i fundusze europejskie dostępne dla jednostek samorządu terytorialnego. Gmina opracuje projekty: przygotuje kompleksową dokumentację, analizę kosztów, harmonogram działań, cele projektów oraz oczekiwane rezultaty (zakładając zgodność z priorytetami określonymi w programach funduszy UE); w etapie składania wniosków (po analizie formalnej wniosków) zostanie to wykonane zgodnie z procedurami określonymi przez programy funduszy UE; w etapie monitorowania i rozliczania projektów, po otrzymaniu dofinansowania – Urząd będzie odpowiedzialny za prawidłowe monitorowanie postępu projektów oraz za ich skuteczne rozliczenie zgodnie z wymogami funduszy UE.

Co z basenem? Nie czy, tylko kiedy będzie?

Mariusz Płoszaj – Mazurek – Celem zespołu kandydatów na radnych, który reprezentuję, jest między innymi zbudowanie basenu, który będzie atrakcją turystyczną, ale także miejscem edukacji, rekreacji i rehabilitacji dla mieszkańców. Basen jest jednym z ważnych elementów infrastruktury, który może przyczynić się do poprawy jakości życia mieszkańców, promowania zdrowego stylu życia oraz rozwijania turystyki w naszym mieście. Dodatkowo będzie jednym ze skuteczniejszych elementów polityki senioralnej.
Planujemy uruchomienie nowoczesnego basenu, który spełni wszelkie standardy bezpieczeństwa i sanitarno-higieniczne, a także będzie dostosowany do potrzeb różnych grup wiekowych. Basen będzie wyposażony w nowoczesne urządzenia, takie jak zjeżdżalnie, brodzik dla dzieci, siłownię wodną oraz spa i saunę, aby sprostać oczekiwaniom mieszkańców i turystów.

Planuję także wprowadzić programy edukacyjne związane z nauką pływania oraz organizować zajęcia sportowe i rekreacyjne dla dzieci, młodzieży i dorosłych ale także rehabilitacyjne dla seniorów. Chcę również zorganizować kursy ratownictwa wodnego, aby zwiększyć bezpieczeństwo zarówno na basenie i nad Wisłą.

Realizacja budowy basenu będzie wymagała współpracy z lokalnymi instytucjami, przedsiębiorcami oraz mieszkańcami. Będę aktywnie angażował społeczność lokalną w planowanie i realizację projektu, aby zapewnić, że basen będzie spełniał oczekiwania wszystkich zainteresowanych.

Basen w Kazimierzu Dolnym będzie nie tylko miejscem do relaksu i sportu, ale także symbolem rozwoju miasta i jego potencjału turystycznego. Jako burmistrz będę dążył do realizacji tego projektu z determinacją i zaangażowaniem, aby w pełni zadowolić oczekiwania mieszkańców i stworzyć miejsce, które będzie dumą społeczności Gminy Kazimierz Dolny.

Jaką Pan ma strategię zatrzymania turystów w Kazimierzu na dłużej niż na weekend, szczególnie poza sezonem?

Mariusz Płoszaj – Mazurek – To jest bardzo trudne pytanie i chciałbym zaangażować ekspertów i mieszkańców Kazimierza, abyśmy wspólnie pracowali nad odpowiedzią! Zdecydowanie infrastruktura sportowo-turystyczna (basen/hala sportowo-widowiskowa) przyczyni się do tego, aby turysta zostawał w Kazimierzu Dłużej! Kazimierz Dolny słynie z wydarzeń kulturalnych i takie działania należy kontynuować, rozciągając je zarówno w czasie (wydarzenia w hali widowiskowo-sportowej mogłyby odbywać się cały rok) czy dbając o to, by odbywały się na terenie całej gminy. Atrakcją sezonową jest na przykład Festiwal Dwa Brzegi – może mogłaby odbywać się wersja tego festiwalu „Po sezonie” (kino w sali widowiskowej lub inwestycja w nowe kino!)

Należy moim zdaniem rozwijać aktywną turystykę – niezbędne będzie zadbanie o poprawę infrastruktury, takiej jak szlaki turystyczne, ścieżki rowerowe, szlaki prowadzące przez wąwozy (wyjątkowość wąwozów odróżnia pieszą i rowerową turystykę w Gminie Kazimierz Dolny od innych słynących z pięknych krajobrazów miejsc), coraz bardziej popularne szlaki konne czy możliwość uprawiania sportów wodnych na Wiśle. Warto popracować nad Pakietami Turystycznymi i ofertami specjalnymi z korzyściami dla osób zainteresowanych dłuższym pobytem w Kazimierzu Dolnym. Bardzo silnie trzeba postawić na promocję lokalnej kuchni i rzemiosła: na Małym Rynku codziennie powinny być dostępne świeże lokalne produkty, a wsparcie muszą dostać restauracje serwujące tradycyjne dania regionalne oraz lokalni twórcy i rzemieślnicy, aby zachęcić turystów do odkrywania lokalnej kultury i smaków.

Atrakcją całej gminy są artyści – Kolonia Artystyczna Kazimierz Dolny jest faktem i należy podtrzymywać/wspierać to zjawisko wyjątkowe w skali Polski i Europy!

Przyjęcie takiej kompleksowej strategii może przyczynić się do zwiększenia atrakcyjności Kazimierza Dolnego jako celu turystycznego na dłużej niż tylko na weekend, ożywiając miasto również poza sezonem. Takim znakiem rozpoczynającym działania promocyjne mógłby być konkurs na zaprojektowanie wyjątkowych tablic/rzeźb/znaków ustawionych przy wjazdach do gminy: „Kazimierz Dolny wita, Kazimierz Dolny wita ponownie”.

Jakie ma Pan plany rozwiązania problemu oświaty w gminie?

Jak Pan zamierza zagospodarować tak duży i drogi w utrzymaniu budynek Gminnego Zespołu Szkół? Jak zamierza Pan wpłynąć na ofertę zajęć pozalekcyjnych skierowanych do młodzieży szkolnej?

Mariusz Płoszaj – Mazurek – Rozwiązanie problemu oświaty w gminie, który wiąże się z małymi szkołami rozproszonymi po terenie oraz jedną dużą szkołą w Kazimierzu Dolnym, wymaga kompleksowego podejścia i szerokich konsultacji z mieszkańcami. Absolutnie nie powinno się rozważać zlikwidowania żadnej ze szkół, ponieważ pełnią one niezastąpioną rolę w jednoczeniu lokalnych społeczności!

Trzeba pracować nad sieciowaniem szkół gminnych jako szkół partnerskich, które nie będą rywalizować, ale wspólnie działać na rzecz edukacji w regionie i uzupełniać swoją ofertę.

W przypadku dużego i kosztownego w utrzymaniu budynku Gminnego Zespołu Szkół proponuję przeprowadzenie jego adaptacji do nowych potrzeb edukacyjnych czy kulturalnych. Należy wykorzystać wolne powierzchnie na cele społeczne, kulturalne – może przenieść do tego budynku Urząd Miasta lub ośrodek kultury – oraz sportowe, co poprawi sytuację ekonomiczną oraz zwiększy użyteczność i atrakcyjność obiektu dla społeczności lokalnej.

Aby zwiększyć atrakcyjność oferty zajęć pozalekcyjnych skierowanych do młodzieży szkolnej, zamierzam zorganizować konsultacje z uczniami, dyrektorami szkół, nauczycielami oraz rodzicami, aby poznać ich oczekiwania i sugestie – może należy przeprowadzić wspomniany KOKPIT do budynku szkoły, aby zbliżyć także ofertę ośrodka kultury do potrzeb dzieci i młodzieży. Następnie, w oparciu o zebrane informacje, planuję wprowadzić nowe propozycje zajęć, dostosowane do zainteresowań i potrzeb uczniów. Ponadto, chcę nawiązać współpracę z lokalnymi instytucjami oraz organizacjami pozarządowymi, które mogą wzbogacić kulturalną i sportową ofertę pozalekcyjną dla młodzieży. Uważam, że istotnym elementem polityki senioralnej będzie wspieranie współpracy np. Uniwersytetu Trzeciego Wieku ze szkołami właśnie w celu zróżnicowania i uzupełnienia oferty zajęć! Dążę do stworzenia nowoczesnego i zrównoważonego systemu oświaty, który będzie wspierał rozwój młodych mieszkańców gminy, odpowiadał na ich potrzeby i równocześnie szanował dotychczasowe osiągnięcia.

Jak Pan zamierza rozwiązać problem starzejącego się społeczeństwa? Jak Pan zamierza poprawić komfort życia seniorów? Jakie Pan ma pomysły na aktywizację seniorów?

Mariusz Płoszaj – Mazurek – Jako kandydat na Burmistrza Kazimierza Dolnego rozumiem, jak bardzo istotne jest zrozumienie potrzeb i wyzwań, z jakimi spotyka się starzejące się społeczeństwo.
Zakładam silnie wspieranie Uniwersytetu Trzeciego Wieku (jestem jednym z jego inicjatorów!) – niezwykle istotne będzie skorzystanie z bogatych doświadczeń uczestników i przeprowadzenie wspólnych konsultacji nad planami związanymi z tworzeniem polityki senioralnej dla gminy. Proponuję, aby została powołana Rada Seniorów, która pełnić będzie rolę doradczą dla Rady Miasta, tak aby opinie i potrzeby seniorów były uwzględniane w lokalnej polityce. Należy wdrażać programy edukacyjne i profilaktyczne, które promują zdrowy styl życia i świadomość dotyczącą zdrowia wśród osób starszych, silnie wspierać programy dostosowane do potrzeb seniorów, takie jak zajęcia rekreacyjne, warsztaty artystyczne czy grupy wsparcia – organizować wydarzenia kulturalnych i sportowe dedykowane seniorom: konkursy, wystawy, wycieczki turystyczne i kulturalne.

Niezwykle ważna będzie praca na rzecz dostępności opieki medycznej (transport publiczny/komunikacja z powiatem) i wsparcia psychologicznego dla osób starszych. Infrastruktura miasta musi być nieustannie monitorowana i poprawiana tak, aby była bardziej przyjazna seniorom, np. poprzez łatwiejszy dostęp do budynków, ustawianie niezbędnych ławek i czytelne oznaczenia dla osób starszych. Oczywiste jest wspieranie istniejącego i tworzenie nowych dziennych domów pomocy, domów seniora, w których osoby starsze mogą żyć samodzielnie lub z minimalnym wsparciem.

Warto udostępnić miejskie przestrzenie na senioralne centra spotkań: chodzi o stworzenie przestrzeni, gdzie starsze osoby będą miały okazję spędzać czas z innymi, integrować się oraz uczestniczyć w różnorodnych wydarzeniach i programach. Może na ten cel należy udostępnić przestrzeń w budynku szkoły i dzięki temu prowadzić skuteczniejszą integrację międzypokoleniową społeczności kazimierskiej (wspieranie działań wolontariackich).

Poprawa jakości życia seniorów jest istotnym wyzwaniem, ale z odpowiednimi działaniami i wsparciem społecznym można stworzyć bardziej opiekuńcze i aktywne środowisko dla osób starszych w Kazimierzu Dolnym.

Jak zamierza Pan rozwiązać problem odpływu młodych ludzi z
Kazimierza? Większość młodych stąd ucieka i nie chce wracać…


Mariusz Płoszaj – Mazurek – Rozwiązanie problemu odpływu młodych ludzi z naszego miasta jest jednym z moich głównych priorytetów. Aby zatrzymać młodych mieszkańców w Kazimierzu, proponuję realizację następujących działań:

 1. Postawienie na poprawę jakości kształcenia – stworzenie programów stypendialnych i dotacji dla uzdolnionej młodzieży.
 2. W porozumieniu z władzami powiatowymi – rozszerzenie oferty Zespołu Szkół im. Jana Koszczyca Witkiewicza w Kazimierzu Dolnym, tak aby z jednej strony promować tradycje rzemieślnicze Kazimierza, ale też kształcić do pracy w nowoczesnych zawodach np. wspierających produkcję filmów.
 3. Poprawa infrastruktury sportowej, kulturalnej i rekreacyjnej, aby zapewnić młodym ludziom atrakcyjne formy spędzania wolnego czasu (konieczne jest zbudowanie w Kazimierzu w najbliższej przyszłości co najmniej jednego boiska typu Orlik, siłowni plenerowych w każdym sołectwie i może pumptracku).
 4. Tworzenie warunków do rozwoju lokalnego rynku pracy – poprzez wspieranie przedsiębiorczości, przyciąganie inwestorów oraz rozwijanie sektora usług (np. niwelowanie bariery administracyjnej). Urząd Gminy powinien być przyjazny przedsiębiorcom. Konieczne jest również tworzenie warunków do rozwoju inwestycji. Niezbędnym narzędziem jest w tym przypadku miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Stworzenie nowych miejsc pracy sprawi, że młodzi ludzie zyskają możliwość znalezienia atrakcyjnej pracy na terenie swojego miasta.
  Rozważenie, przy szerokich konsultacjach społecznych, powrotu do koncepcji Centrum Sztuki Filmowej w Kazimierzu Dolnym (tworzenie miejsc pracy dla młodych mieszkańców gminy).
 5. Doprowadzenie sieci światłowodowej, tak aby w całej gminie był dostęp do szybkiego Internetu – zwiększy to możliwości realizacji zarówno wielu usług w sieci jak i korzystanie z możliwości pracy zdalnej – dotyczy to zarówno mieszkańców jak i turystów.
 6. Organizacja eventów, festiwali, koncertów, imprez sportowych czy spotkań tematycznych, dedykowanych młodzieży kazimierskiej.
 7. Rozwój infrastruktury komunikacyjnej – poprawa dostępu do transportu publicznego, co ułatwi młodym ludziom przemieszczanie się między Kazimierzem a innymi miastami.
 8. Budowanie więzi społecznych i aktywizacja społeczna – organizacja akcji wolontariackich (np. preferencje dla festiwali angażujących mieszkańców Kazimierza), programów dla młodzieży (utworzenie organu doradczego dla Rady Miasta i Burmistrza: Młodzieżowej Rady Miasta), które pomogą im zaangażować się w życie społeczne miasta (wspieranie różnorodnych lokalnych organizacji młodzieżowych).
  Wdrażając powyższe działania, chcę zapewnić młodym ludziom w Kazimierzu perspektywę rozwoju osobistego i zawodowego, atrakcyjne możliwości spędzania czasu wolnego oraz komfortowe warunki do życia. Dążę do tego, aby Kazimierz stał się miejscem, w którym młodzi ludzie będą chcieli zostać i tworzyć swoją przyszłość.

Co jeszcze chce Pan poprawić, zmienić w Kazimierzu?

Mariusz Płoszaj – Mazurek – Tak jak napisaliśmy w ulotce informacyjnej KWW KAZIMIERZ 2024 – chcemy:

 1. Naprawić błędy i dokończyć plan zagospodarowania przestrzennego gminy (transparentność decyzji przestrzennych!).
 2. Opracować politykę senioralną gminy.
 3. Intensywnie działać w kierunku poprawy usług przychodni rejonowej SPZOZ.
 4. Zadbać, aby Urząd Miasta stał się bardziej przyjazny dla mieszkańców.
 5. Opracować strategię rozwoju Gminy Kazimierz Dolny na lata 2024-2029 (na czele ze strategią pozyskiwania środków unijnych).
 6. Poprawić infrastrukturę turystyczno-sportową gminy, dać możliwość uprawiania turystyki i sportu przez cały rok – stworzyć bazę turystyczno – sportową dającą możliwość utrzymania turysty dłużej niż tylko na 1-2 dni (basen, całoroczne boiska i korty).
 7. Zatroszczyć się o dzieci i młodzież – w szkołach poprawić m.in. bazę sportową i wprowadzić bezpłatną opiekę stomatologiczną).
 8. Zadbać o jakość wody (m.in. zmodernizować ujęcia wody), wykonać konieczne nowe odcinki sieci kanalizacyjnej.
 9. Poprawić infrastrukturę drogową (stan nawierzchni dróg, chodników i oświetlenia).
 10. Poprawić bezpieczeństwo i przepustowość ruchu drogowego poprzez wprowadzenie monitoringu, pomiarów prędkości, sygnalizacji świetlnej na niektórych strategicznych przejściach, zainstalowanie brakującego oświetlenia przejść (np. solarne) i ulic, racjonalne rozmieszczenie przejść dla pieszych
 11. Współpracując ściśle ze społecznością lokalną utworzyć (w Internecie i w Urzędzie Miasta) platformę kontaktową ,,Naprawmy to’’.
 12. Zwiększyć dbałość o czystość gminy (zwiększyć ilości ławek i śmietników przy
  głównych trasach pieszych).
 13. Zadbać o przystanki w gminie i dworzec autobusowy.
 14. Wprowadzać dobre praktyki ekologiczne, chronić walory krajobrazowe, chronić wąwozy przed rozjeżdżaniem przez quady i motocykle crossowe, promować ścieżki rowerowe.
 15. Poprawić wizerunek gminy poprzez promocję gminy jako kolonii artystycznej oraz bezpośrednie działania wizerunkowe jak ustawienie tablic informacyjnych „Gmina Kazimierz Dolny wita”, „Gmina Kazimierz Dolny zaprasza ponownie”.

Mariusz Płoszaj – Mazurek o sobie

Urodziłem się w Puławach. Z Kazimierzem Dolnym związany jestem od bardzo dawna. Tutaj, po lekcjach w liceum im. A. J. Czartoryskiego w Puławach, przyjeżdżałem, aby u Pani Olgi Doraczyńskiej uczyć się rysunku architektonicznego. Ukończyłem Akademię Sztuk Pięknych w Warszawie na Wydziale Wzornictwa Przemysłowego, posiadam tytuł magistra sztuki, obecnie zarządzam Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej. Wcześniej przez siedem lat byłem dyrektorem Kazimierskiego Ośrodka Kultury, Promocji i Turystyki – wykreowałem Kazimierski Festiwal Organowy, organizowałem Europejski Festiwal Kolonii Artystycznych, stworzyłem wiele niezapomnianych wydarzeń artystycznych. Wcześniej pracowałem jako Art/Creative Director w agencjach reklamowych i stacji telewizyjnej Polsat, byłem nauczycielem w szkołach w Puławach i w Górze Puławskiej. Założyłem Puławską Galerię Sztuki, która działa w Domu Chemika do dnia dzisiejszego. W latach 2017-2021 byłem prezesem zarządu Stowarzyszenia Kazimierska Konfraternia Sztuki Kolonia Artystyczna. Jestem członkiem Stowarzyszenia Dwa Brzegi. W roku 2018 ukończyłem studia podyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego – Innowacyjna Gospodarka – Rola Polityki Ekonomicznej.

Komitet Wyborczy Wyborców Kazimierz 2024: Mariusz Czachyra, Adam Draganek, Marian Filiks, Beata Janicka, Janusz Kobiałka, Edyta Łysiak, Magdalena Mazur, Damian Miroński Mariusz Nieróbca, Sławomir Nowakowski, Paweł Szeląg, Adam Szymański.

Czytaj także: Wybory samorządowe’24 – Aleksander Adamski>>>

Witaj
Zapisz się na nasz newsletter

Będziesz otrzymywać informacje o ciekawych wydarzeniach

Nie wysyłamy spamu, nie przekazujemy nikomu adresów email.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *