Małgorzata Podgórska - Makal podczas rekonstrukcji kolorystyki bimy w kazimierskiej synagodze

Synagoga odzyskuje dawny blask

W kazimierskiej synagodze trwają prace konserwatorskie i rekonstrukcyjne. To miejsce powoli odzyskuje dawny blask. Kazimierska synagoga Obowiązkowy punkt do odwiedzenia…

W synagodze szykują się zmiany

Kazimierska synagoga dawno już zapomniała o swoich funkcjach sakralnych. Po wojnie było tu kino Wisła, a po przejęciu budynku przez Gminę Wyznaniową Żydowską obiekt, która łączy w sobie funkcje galerii, sali koncertowej i domu gościnnego. Czy teraz to się zmieni?