uroczystości patriotyczne

Dzień Wojska Polskiego

10:30 Msza św. w farze przemarsz pocztów sztandarowych i uczestników pod pomnik Józefa Piłsudskiego przemówienia okolicznościowe złożenie kwiatów pod pomnikiem [...]