Adam M. w Kazimierzu

Adam Mickiewicz, wieszcz. Upamiętniony jako patron niezliczonej liczby ulic i szkół. Zerka na nas z cokołów pomników w Warszawie, Krakowie…

Odwiedź nas na Facebook2k