13. Kanał Sztuki

Kanał Sztuki z trzynastką w tle

Po raz trzynasty Kazimierska Konfraternia Sztuki zorganizowała Kanał Sztuki - cykliczną wystawę towarzyszącą Festiwalowi Filmu i Sztuki Dwa Brzegi. Wzięło w niej udział 20 artystów.