Dziady

Dziady w Chodliku

Listopad rozpoczyna się świętem zmarłych nie tylko w kulturze chrześcijańskiej. Religia słowiańska, która była tu znacznie wcześniej, także je celebruje. To dziady.
Odwiedź nas na Facebook2k