Jest takie miejsce: Dąbrowa Katyńska

Dwa razy do roku stoją tu warty honorowe. Młodzież w biało - czerwonych szarfach czci w ten sposób pamięć o tych, którym szumią katyńskie dęby. Tak było i w tym roku 1 listopada podczas mszy na kazimierskim cmentarzu św. Jana.