Nagrody w dziedzinie kultury

Powiatowy Dzień Kultury to okazja do wyrażenia podziękowań tym, którzy w minionym roku działali na niwie kultury. W Puławach wśród 37 nagrodzonych znaleźli się także kazimierzacy.