Poświęcenie odnowionego staraniem parafii Kazimierskiego grobu Mariana Wójcikiewicza ps. Żbik

Pamięci Żbika

Grób kazimierskiego partyzanta Mariana Wójcikiewicza Żbika odzyskał dawny blask. Dziś uroczyście go poświęcono. Szumią nad nim rozłożyste lipy i małe…