Tour de Kazimierz Dolny

-Do najszybszych ten tur nie należy, ten tur jest wręcz bardzo powolny, ale każdy chce w nim pościgać się Tur de Kazimierz Dolny! - śpiewały Dziady Kazimierskie. I wyśpiewały! 30 lipca przez Kazimierz Dolny przebiegać będzie trasa jednej z najbardziej prestiżowych międzynarodowych imprez sportowych w Polsce.