Puławy z marką UNESCO?

UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization – Organizacja Narodów Zjednoczonych d.s. Edukacji, Nauki i Kultury) – to wyspecjalizowana…