Ufo nad Kazimierzem. Fot. Wiesława Dzik - Kępska. Źródło: Z archiwum Autorki

UFO nad Kazimierzem!

Tegoroczna majówka upływa nie tylko pod znakiem barw biało – czerwonych. Jej kolorystyka została rozszerzona i to znacznie o feerię…

Poświęcenie odnowionego staraniem parafii Kazimierskiego grobu Mariana Wójcikiewicza ps. Żbik

Pamięci Żbika

Grób kazimierskiego partyzanta Mariana Wójcikiewicza Żbika odzyskał dawny blask. Dziś uroczyście go poświęcono. Szumią nad nim rozłożyste lipy i małe…